Who is your favorite American player?

Auston Matthews
23% (17 votes)
Jason Robertson
5% (4 votes)
Tage Thompson
17% (13 votes)
Matthew Tkachuk
3% (2 votes)
Patrick Kane
13% (10 votes)
Other
39% (29 votes)
Total votes: 75

Poll

Who is your favorite American player?
Auston Matthews
23%
Jason Robertson
5%
Tage Thompson
17%
Matthew Tkachuk
3%
Patrick Kane
13%
Other
39%
Total votes: 75